Tarieven

Tarieven 2024

Op de rekening vindt u alle verrichtingen van de behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk berekend worden herkent u aan het * achter de code. Materiaal- en/of techniekkosten worden 1 op 1 doorberekend. U heeft op aanvraag het recht de inkoopfactuur van de gemaakte kosten in te zien.

De tandarts bepaalt in overleg met u welke behandeling en welke daarbij behorende verrichtingen hij uitvoert. Verwacht de tandarts dat de behandeling meer gaat kosten dan 250 euro dan is hij verplicht om voor de behandeling een kostenbegroting te geven.
De overheid (in dit geval de NZa) heeft voor de verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een tandarts niet in rekening brengen.

Voor de landelijk geldende Tandheelkundige tarieven 2024, kunt u deze site raadplegen.